Bank-ID

Bank-ID

Säkerhet | 6 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här lilla utbildningen får du lära dig vad Bank-ID är, var det utfärdas, vem som kan få tillgång till det och hur länge det är giltigt. Utbildningen visar vilka sorters Bank-ID som finns och hur du använder det för att göra en digital underskrift samt ger svar på var du kan vända dig för att få support.

I utbildningen ingår extramaterial.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på "CC" i högerhörnet av filmrutan och välj "Swedish" om du önskar se utbildningen textad.

Innehåll

  • Vad är Bank-ID?
  • Olika sorters Bank-ID
  • Vem kan få Bank-ID?
  • Var utfärdas Bank-ID?
  • Hur används Bank-ID?
  • Digital underskrift
  • Giltighetstid
  • Support
  • Säkerhet kring mobilt Bank-ID

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bank-ID - GrundkursProva!

Utbildare Emanuel Nyberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 6 minuter)

1. Vad är Bank-ID?

I delmomentet förklarar Emanuel vad Bank-ID är och vad det används till.

Utbildare: Emanuel Nyberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 6 minuter)

2. Hur fungerar Bank-ID?

I delmomentet förklarar Emanuel hur Bank-ID fungerar.

Utbildare: Emanuel Nyberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 6 minuter)

3. Kom igång med Bank-ID

I delmomentet visar Emanuel hur du loggar in med Bank-ID.

Utbildare: Emanuel Nyberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 6 minuter)

4. Support

I det avslutande delmomentet förklarar Emanuel var du kan vända dig för att få support.

Utbildare: Emanuel Nyberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 6 minuter)

5. Säkerhet kring mobilt Bank-ID

I det avslutande delmomentet får du ta del av några säkerhetsråd.

Utbildare: Emanuel Nyberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 6 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bank-ID och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bank-ID måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen

Kontakt