Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap

Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap

HR och personal | 1 timme och 24 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Arbetsgivareprogrammet ger dig personalvård inom tjänstepensionsområdet och hjälper dig samtidigt att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Du får kunskaper om allmän pension och tjänstepension i praktiken samt får klarhet kring myter och missuppfattningar kring pension.  

Innehåll

 • 7 snabba pensionsfrågor
 • Kunskap om pension
 • Arbetsgivarens informationsansvar
 • Allmän pension
 • Nyheter avseende allmän pension
 • Tjänstepension
 • 10-taggarlösningen
 • Sparformer
 • Tjänstepension utöver ålderspension inom ITP
 • Avgifternas betydelse för pensionskapitalet
 • Exempel på pensionsutfall
 • Myter och missuppfattningar om pension
 • Pensionspolicy
 • Pensionsskolans tio budord för arbetsgivare
 • Fem steg för att bli en attraktivare arbetsgivare

Delmoment

0. Introduktion till kursen Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap

Utbildare Christer Wikström presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

1. Frågor med Anna

I delmomentet medverkar Anna Peira-Ohlsson och ställer frågor till Christer.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

2. 7 snabba pensionsfrågor

I delmomentet tar Christer upp och besvarar pensionsfrågor.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

3. Introduktion till Arbetsgivareprogrammet

I delmomentet ger Christer en kort introduktion till Arbetsgivareprogrammet.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

4. Kunskap om pension

I delmomentet berör Christer pensionskunskap.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

5. Arbetsgivarens informationsansvarProva!

I delmomentet tar Christer upp arbetsgivarens informationsansvar.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

6. Allmän pension

I delmomentet går Christer igenom allmän pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

7. Nyheter avseende allmän pension

I delmomentet tar Christer upp nyheter avseende allmän pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

8. Tjänstepension

I delmomentet går Christer igenom tjänstepension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

9. Tjänstepension - 10-taggarlösningen

I delmomentet fortsätter Christer att gå igenom tjänstepension och berör 10-taggarlösningen.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

10. Tjänstepension - Några intressanta sparformer

I delmomentet delar Christer med sig av exempel på intressanta sparformer.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

11. Tjänstepension utöver ålderspension inom ITP

I delmomentet tar Christer upp tjänstepension utöver ålderspension inom ITP.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

12. Avgifternas betydelse för pensionskapitalet och exempel på pensionsutfall

I delmomentet går Christer igenom avgifternas betydelse för pensionskapitalet och ger exempel på pensionsutfall.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

13. Myter och missuppfattningar om pension

I delmomentet berör Christer myter och missuppfattningar om pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

14. Pensionspolicy

I delmomentet berör Christer pensionspolicy.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

15. Pensionsskolans tio budord för arbetsgivare

I delmomentet går Christer igenom Pensionsskolans tio budord för arbetsgivare.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

16. Fem steg för att bli en attraktivare arbetsgivare del 1

I delmomentet börjar Christer gå igenom Pensionsskolans fem steg för att bli en attraktivare arbetsgivare.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

17. Fem steg för att bli en attraktivare arbetsgivare del 2

I det avslutande delmomentet går Christer igenom ytterligare steg för att bli en attraktivare arbetsgivare.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap 827 1 1900.0

Kontakt