Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare som behöver bli insatta i vilket ansvar de har vid medarbetares rehabiliteringsprocesser. I utbildningen får du lära dig om generell och individuell arbetsanpassning, om rehabilitering och dess koppling till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt vad som förväntas av dig som arbetsgivare och vilka andra resurser som står till förfogande.

Under utbildningens gång får du genomföra övningar och en kartläggning. Utbildningen riktar sig till såväl privat som offentlig sektor.

Publicerad: 2020-12-17

Innehåll

  • Generell och individuell arbetsanpassning
  • Rehabilitering
  • Koppling till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Rehabliteringsprocess
  • Företagshälsovård
  • Det ska arbetsgivaren göra
  • När en anställd blir sjukskriven
  • Skyldighet att anmäla skada
  • Övningar
  • Kartläggning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Utbildare Malin Burman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Arbetsanpassning

I delmomentet går Malin igenom generell och individuell arbetsanpassning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. RehabiliteringProva!

I delmomentet går Malin igenom rehabilitering.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Övning

I delmomentet delar Malin med sig av en övning. Under extramaterial finner du den här och kommande övningsuppgifter i kursen samt kartläggningen som utbildaren går igenom senare.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Kopplingen till systematiskt arbetsmiljöarbete

I delmomentet förklarar Malin hur det hänger samman med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Rehabiliteringsprocess

I delmomentet berör Malin rehabiliteringsprocessen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Företagshälsovård

I delmomentet tar Malin upp företagshälsovårdens roll.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Det här ska arbetsgivaren göra

I delmomentet går Malin igenom vad arbetsgivaren ska göra.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. När en anställd blir sjukskriven

I delmomentet går Malin igenom vad som händer när en anställd blir sjukskriven.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

9. Skyldighet att anmäla skada

I delmomentet berör Malin skyldigheten att anmäla en skada.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

10. Övning

I delmomentet delar Malin med sig av en övning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

11. Kartläggning

I delmomentet förklarar Malin hur du kan göra en kartläggning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

 

Här finner du användbara länkar:

Anmäl arbetsskador: https://anmalarbetsskada.se/

Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsanpassning-och-rehabilitering/

Arbetslivsinriktad rehabilitering, Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/arbetslivsinriktad-rehabilitering

AFS 1994:1 Om arbetsanpassning och rehabilitering: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter/

AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/

Prevent: https://www.prevent.se/amnesomrade/rehabilitering/arbetsanpassning/

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering 700 1 1695

Kontakt